Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang. We streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen. In deze privacyverklaring leggen we dit uit. Indien er vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor specifieke informatie over cookies verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Over ons

Webvue, met ondernemingsnummer 0771.287.976, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens. Dat betekent dat wij beslissen hoe en waarom de gegevens worden verwerkt. Voor vragen kunt u ons bereiken op hello@webvue.be.

Welke gegevens verzamelen wij?

Waarom en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw gegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan zijn op basis van uw toestemming, maar ook op basis van onze legitieme zakelijke belangen of wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens van onze klanten worden gedurende de volledige klantenrelatie bewaard. Ook na het beëindigen van een klantenrelatie zijn wij wettelijk verplicht om de fiscale en boekhoudkundige documenten nog 7 jaar te bewaren.

Opslag en beveiliging van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde externe IT-systemen. We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste acties met persoonsgegevens tegen te gaan.

Delen van gegevens met derden

We delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Onder de GDPR heeft u diverse rechten, waaronder:

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.


©2024 Webvue